Gå til hovedindhold

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er energi til bygningsopvarmning produceret et andet sted end i selve bygningen, typisk transporteret i et nedgravet ledningsnet og frem til slutbrugernes radiatorer og badeværelser.

 • Læs op

Indhold

  Fjernvarme er multifleksibel opvarmning

  Fjernvarme har den helt store fordel at, når først man har etableret ledningsnettet under en by, kan man sætte hvilkensomhelst varmekilde på.

  I fjernvarmens barndom var det kul, der blev brugt.

  For få årtier siden var det olie, kul og naturgas, der var varmekilderne. Fjernvarmevandet var et overskudsprodukt fra elproduktionen, nemlig kølevandet herfra brugt intelligent som 'kraftvarme'.

  I fjernvarmens nutid er det ofte træpiller, halm og husholdningsaffald, der brændes af - og stadigt større mængder elektricitet produceres med vindmøller, så kraftvarmeandelen falder.

  I Albertslund bliver næsten alt fjernvarmen produceret gennem VEKS, som har reduceret CO2 udledningen med 70% siden 1990. Læs mere i folderen; Grøn fjernvarme til dig.

  I nær fremtid forventes fx. store varmepumper sammen med geotermisk varme og vindmøllestrøm at forsyne Danmarks fjernvarmebyområder med 'ildløs' varme, hentet direkte fra naturen uden at forurene, som ren vedvarende energi.