Gå til hovedindhold

Ledningsoplysninger til - og for private og entreprenører

Gravearbejde er ikke kun et spørgsmål om at grave et hul i jorden, for der er mange interesser gemt i dybet.

 • Læs op

Indhold

  Ledningsregistret 

  Alle der graver/ønsker oplysninger med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej skal forespørge i LER (Ledningsregistret) http://ler.dk/, dvs. entreprenører, bygherrer og offentlige myndigheder, inden arbejdet påbegyndes.

  Private

  Gravearbejde på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten. Ønsker du som borger oplysninger om dine ledninger inde på egen grund, kan du kontakte Albertslund Forsyning for en tegning over dem. forsyning@albertslund.dk eller med brev til Albertslund Forsyning, Ledningsoplysning, Vognporten 9, 2620 Albertslund.

  Graveansøgning

  Opgravning eller underføring af kabler eller lignende må ikke udføres uden vejmyndighedernes tilladelse.

  Vær opmærksom på om dit projekt kræver en gravetilladelse. Graveansøgning foregår elektronisk og skal indsendes SENEST 2 uger før gravning eller underføring forventes at skulle ske.

  Ansøgning sker via virk.dk med Nem-ID - klik her 

  Graveansøgningen skal indeholde tegning over gravearbejde samt afmærkningsplan.

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Miljø og Teknik på vejogpark@albertslund.dk 

  Kortservice

  Albertslund Kommunes Kortservice er alene en vejledende tegning: https://kort.albertslund.dk/cbkort 

  For gravearbejde eller projekter SKAL der søges ledningsoplysninger.