Gå til hovedindhold

Lavtemperaturfjernvarme

I dag er det fjernvarmevand de fleste modtager fra Varmeværket minimum 70 grader varmt. Vores plan er at reducere denne temperatur til 60 grader i de kommende år. Denne tilpasning vil blive gradvist implementeret inden 2026.

 • Læs op

Indhold

  I 2016 vedtog Albertslund Forsyning en strategi for lavtemperatur fjernvarme, som fastsætter at alle borgere skal have lavtemperatur fjernvarme inden 2026. Som led i denne strategi implementeres lavtemperatur fjernvarmen gradvist i Albertslund frem mod 2026. Byen opdeles i mindre lavtemperaturområder, hvor temperaturen trinvist sænkes over tid i de forskellige områder. 

  Dette skridt tages med henblik på betydelige energibesparelser, når vandet sendes gennem rørene til beboernes hjem. Dette bidrager til en mere bæredygtig og miljøvenlig varmeforsyning uden at gå på kompromis med boligopvarmningen.

  Det er vigtigt at bemærke, at begrebet "lavtemperatur" refererer til en teknisk tilpasning inden for fjernvarmen og indebærer ikke lavere rumtemperatur i beboernes boliger. Behagelig varme i rummene kan opretholdes ved brug af lavtemperatur fjernvarme.

  I dag nyder omkring 2800 boliger i Albertslund godt af lavtemperatur fjernvarme.  Mange boliger i byen fungerer allerede effektivt med lavtemperatur, hvor indstillingerne er sat til 60/35, hvilket svarer til de velkendte oliefyr, der har været i brug i Danmark i lang tid.

  Dog kan ældre bygninger, der ikke er blevet efterisoleret siden 1960'erne og måske har fjernet radiatorer på grund af ombygninger, stå over for udfordringer, især hvis der er behov for en rumtemperatur på 24-25 grader, selv under meget kolde forhold.

  Hvis du bor i en ældre bolig, er der en risiko for, at det kan være vanskeligt at opretholde en behagelig temperatur, når fremløbstemperaturen sænkes. Men der er fornuftige tiltag, du kan tage, for at sikre komforten i din bolig, når den lavere fremløbstemperatur implementeres.

  Gode råd til energiforbedringer

  Lavtemperaturfjernvarme er når der leveres varmt vand til opvarmning af boliger, virksomheder og andre bygninger ved en lavere temperatur end traditionel fjernvarme. I traditionelle fjernvarmesystemer opvarmes vandet typisk til højere temperaturer (70-90 grader). 

  Lavtemperaturfjernvarme opererer normalt med lavere temperaturer, typisk i området 40-60 grader eller lavere. Dette betyder, at der er mindre energitab under transporten af varmen gennem rørledningerne, hvilket gør systemet mere energieffektivt. Det er også mere velegnet til moderne bygninger, der er godt isolerede, da de ikke har brug for så høje temperaturer for at opretholde en behagelig indendørs temperatur.

  I Albertslund vil lavtemperaturfjernvarmen være 60 grader.

  1. Energibesparelser: Lavere transporttemperaturer betyder mindre energitab under distributionen, hvilket fører til besparelser i energiforbruget og dermed lavere omkostninger for forbrugerne.

  2. Miljøvenlig: Lavere energitab og mere effektiv varmeproduktion betyder, at der er mindre CO2-udledning, hvilket gør lavtemperaturfjernvarme mere miljøvenlig og med lavere klimapåvirkning.

  3. Kompatibilitet med alternative varmekilder: Lavtemperaturfjernvarme gør det lettere, og langt mere rentabelt, at integrere alternative varmekilder som geotermisk energi, solvarme og overskudsvarme fra industrier, da disse kilder ofte producerer varme ved lavere temperaturer.

  4. Fremtidssikring: Med den stigende bevidsthed om bæredygtighed og energieffektivitet, og med den gradvise elektrificering af varmen, er lavtemperaturfjernvarme et skridt mod at opgradere fjernvarmesystemer og gøre dem mere bæredygtige og fremtidssikrede.