Gå til hovedindhold

Miljø

Se miljødeklarationen for fjernvarme i Hovedstadsområdet.

 • Læs op

Indhold

  Fjernvarmen i Albertslund distribueres af Albertslund Forsyning, der køber varmen af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab). Albertslund Varmeværk er et såkaldt reserve- og spidslastværk, der selv kan producere varme, når VEKS foretager reparationer eller ikke kan levere fjernvarme nok. Det kan fx være om morgenen på kolde dage, hvor alle bruger varme og varmt vand.

  Fjernvarmen i Albertslund kommer især fra Vestforbrænding og Avedøreværket.

  Hvert år udarbejder VEKS en miljødeklaration for fjernvarmen. Miljødeklarationen beskriver andelen af forskellige brændsler, der bruges til at producere fjernvarme i Hovedstadsområdet samt angiver drivhusgasudledningen forbundet med produktionen. 

  Figuren herunder viser den gennemsnitlige fordeling af brændsler for fjernvarmeproduktion (GJ) i 2022 (energi output, GJ fjernvarme) for Hovedstadsområdet.

  Læs mere om fjernvarme på Vestegnen:

  VEKS' infoportal