Gå til hovedindhold

Energiforbedring af loft

Det kan give rigtig god mening at efterisolere taget - både for at mindske varmetabet og for at forbedre indeklimaet

 • Læs op

Indhold

  Hvis man bygger et hus i dag, skal der som minimum være 300 mm isolering i taget. I Albertslund blev mange boliger opført med 75-100 mm isolering og selvom der nogle steder er blevet efterisoleret, fx i forbindelse med oliekriserne i 1970’erne, er der stadig et stort uudnyttet potentiale. Det gør sig specielt gældende i ét-plans huse, hvor tagarealet er forholdsvist stort.

  Ikke alle tagkonstruktioner egner sig til energirenovering. De flade Build-up tage er både dyre og besværlige at renovere, og derfor bør man kun give sig i kast med det som en del af en almindelig vedligeholdelsesplan, eller for at fremme indeklimaet med eksempelvis nyt ovenlys.

  Bor du i hus med et uudnyttet loftrum?

  Bor du i et hus med et uudnyttet loftrum, giver det rigtig god mening at få det efterisoleret til moderne standard. Denne type efterisolering mindsker varmetabet gennem loftet, giver stor effekt for pengene og har også en teknisk sværhedsgrad, hvor man kan lave arbejdet selv.

  Med et infrarødt kamera kan man se overfladetemperaturen på bygningsdele og i et typisk loft i Albertslund vil man kunne se følgende:

  På billedet til venstre ser man et loft, hvor kuldebroer fra loftsbjælkerne er blå, fordi de ca. 150 mm isolering knap nok dækker dem. På billedet til højre ses en loftlem uden isolering, enten fordi den aldrig har været isoleret eller fordi ejerne er blevet trætte af at få mineraluld i hovedet, hver gang den skulle åbnes.

  En typisk fremgangsmetode er at blæse granulat ud på loftet. Modsat hulmursisolering, giver det god mening at bruge de organiske isoleringsmaterialer her. Papirgranulat er den mest populære til loftisolering og man opnår samme isoleringsevne som ved de traditionelle isoleringstyper. Til gengæld er det mindre miljøbelastende både at producere og bortskaffe.

  Husk dampspærren

  Én ting som er vigtig at være opmærksom på, er nødvendigheden af en tæt dampspærre. Træværket i taget skal beskyttes mod den fugt, der kommer fra bad og madlavning i boligen. Specielt ved store isoleringstykkelser vil man risikere, at vanddampen bliver fanget i isoleringslaget, hvor den kondenserer og kan give rådskader. Organisk isolering skulle være bedre til at håndtere denne opstigende fugt, men det anbefales stadig, at man bruger en dampspærre. Tidligere brugte man dampspærre af Alukraft, men de er med tiden forvitrede og er derfor ikke nødvendigvis tætte længere.

  Vejledende pris for en loftisolering udført af håndværkere, inklusive ny tæt dampspærre, fjernelse af gammel isolering og hævning af gangbro: 250 Kr./m2.
  En ny loftlem kan købes og monteres for omkring 5000 Kr.