Gå til hovedindhold

Radiatorer og varmeanlæg

En meget vigtig komponent for at få varme i dit hus er tilslutningsanlægget, der sørger for, at fjernvarmevandet overfører varme til din boligs varmesystem fx radiatorerne. Både anlægget og dine radiatorer har betydning for, om du er klar til en fremløbstemperatur på 60 grader

 • Læs op

Indhold

  Som navnet antyder, bliver fjernvarme produceret på nogle store varmeværk langt fra hjemmet. Næsten alle bygninger i Albertslund er derfor tilkoblet det samme store fjernvarmenet, hvor man kan trække varme ud efter behov. For at flytte varmen fra fjernvarmenettet ind i bygningerne er der generelt to vigtige installationer:

  • Et tilslutningsanlæg som kan overføre varmen fra fjernvarmenettet og ind til boligen, under kontrollerede tryk og temperaturer.
  • En varmekreds der kan afgive varmen i de enkelte rum, enten gennem radiatorer, gulvvarme eller noget helt tredje.

  Begge installationer er lavet efter kombinationen af husets behov for varme og fjernvarmens temperatur. 

  Læs mere om de to installationer herunder

  Et tilslutningsanlæg kan se ud, og være opbygget på mange forskellige måder. Ens for dem alle er, at de fungerer som bindeled mellem fjernvarmenettet og den enkelte bolig. De fleste komponenter på anlægget vil ikke blive påvirket af en ændret temperatur på fjernvarmevandet. Det betyder, at selv et gammelt anlæg kan blive klar til fremtidens fjernvarme med nogle forholdsvis små ændringer. 

  Det varme vand man bader i, bliver enten opvarmet af en varmeveksler eller en varmtvandsbeholder. I begge tilfælde er det grundlæggende princip ens. Der skal overføres varme fra fjernvarmevandet til badevandet, uden at de to væsker bliver blandet sammen. Det er altså to adskilte systemer. Nogle gange kan der komme utætheder så fjernvarmevandet trænger ind i badevandet. Resultatet er at badevandet bliver grønligt, fordi det tager farve fra sporings-stofferne i fjernvarmevandet, hvilket er et tegn på at det er på tide at ringe til en VVS'er. 

  Varmevekslere og varmtvandsbeholdere holder ikke for evigt og derfor har mange boligejere allerede oplevet at udskifte eller afsyre dem. I 2013 ændrede vi de tekniske bestemmelser for fjernvarmen og er din varmeveksler/beholder blevet udskiftet siden da, er den sandsynligvis lavet til 60 graders fjernvarme. Er din varmeveksler/beholder ældre er en udskiftning muligvis nødvendig inden 2026. 

  Varmeveksleren er de brune rektangler, der ses på billedet. I dette anlæg er der en ekstra varmeveksler, som overfører varmen fra fjernvarmenettet til radiatorerne. På den måde kan man undgå at have fjernvarmevandet løbene direkte i radiatorerne, hvilket bl.a. giver en stor fordel hvis der går hul på et rør inde i huset. Ligesom med varmeveksleren til varmt vand, kan denne veksler også være for lille til 60 grader fjernvarme. En lille veksler vil simpelthen ikke kunne overføre varme fra fjernvarmen til radiatorerne hurtigt nok, til at dække behovet på en kold vinterdag. Er den opsat efter 2013, forventer vi at den er klar til 60 grader fjernvarme. Er varmeveksleren af ældre data, skal der laves en individuel vurdering. 

  Når varmen først er kommet ind i huset, har man brug for en installation, der kan trække varmen ud af rørene og afgive den til rummene i huset. Her er gulvvarme rigtig godt, fordi det kun kræver meget lave temperaturer at opvarme et hus med så stor en overflade. Typisk vil fremløbstemperaturen til gulvvarme aldrig komme over 45 grader. De fleste boliger er dog opvarmet med radiatorer, som er mindre, og derfor skal være varmere for at opvarme samme rum. Fælles for de to er;

  • De skal kunne afgive alt den varme, der er brug for
  • De skal kunne trække næsten alt energien ud af det vand, der løber i rørene, så det er afkølet mest muligt, når det kommer tilbage til tilslutningsanlægget

  Når vi sænker fremløbstemperaturen, vil radiatorer typisk få problemer med den sidste. For at kompensere for den lavere fremløbtemperatur, cirkulerer vandet hurtigere gennem radiatorerne og resultatet er en dårligere afkøling. Typisk vil det være nogle enkelte radiatorer, som skaber problemerne, mens de andre følger fint med. Ved at mærke på de rør som leder vandet ud af radiatoren igen, kan man finde ud af hvilken radiator der bør udskiftes. Radiatorvandet skal helst afkøles til 35 grader. 

  Hvis man har indirekte fjernvarme, det vil sige, at man har en varmeveksler, der adskiller vandet i radiatorerne fra fjernvarmevandet, kan man lave en praktisk test. Ved at sænke temperaturen på den termostatventil der styrer radiatorkredsen, kan man simulerer fremtidens forhold og finde ud af, hvor problemerne kommer til at opstå i fremtiden. 

  Har du fjernet radiatorer i dit hus, kan du få problemer med at opvarme din bolig tilstrækkeligt når vi sænker fremløbstemperaturen til 60 grader. For at kompensere kan du enten genetablere radiatoren, skifte andre radiatorer til nogle der er større, eller energiforbedre din bolig.