Gå til hovedindhold

Tryghedsskabende lys i byplanlægningen

I Albertslund Kommune arbejder man målrettet med borgerinddragelse i byplanlægningen for at skabe lysløsninger, som skaber tryghed for borgerne.

 • Læs op

Indhold

  Den rigtige belysning i de mørke aften- og nattetimer kan være afgørende for at skabe områder, som folk kan færdes både trygt og sikkert i.

  Det er noget, man i Albertslund Kommune arbejder målrettet på at sikre i byplanlægningen. Det er blevet bemærket i den nyligt offentliggjorte publikation ”Trygge byer og boligområder”. Den er lavet af partnerskabet Bo Tryg og Dansk Byplanslaboratorium. Publikationen er lavet for at give kommunale byplanlæggere inspiration til, hvordan de i det daglige får tænkt tryghed ind i deres planarbejde.

  I publikationen fremhæves Albertslund Kommune sammen med Københavns Kommune som eksempler på kommuner, som har udformet belysningsplaner med fokus på at skabe tryghed og sikkerhed. Belysningsplanerne danner herefter grobund for de lysrenoveringer, som bliver lavet i kommunen – og her er borgerinddragelse en væsentlig faktor.

  ”Det kan være meget forskelligt, hvad der skaber tryghed fra boligområde til boligområde. Derfor har det stor værdi, at vi kommer ud i de enkelte boligområder og har en dialog med beboerne for at finde de rigtige løsninger i deres områder, som skaber god belysning, der kan være med til at fremme tryghedsfølelsen. På nuværende tidspunkt har vi moderniseret 5000 lyspunkter med afsæt i den model og arbejdet fortsætter de kommende år” forklarer Rasmus Pram Nielsen, som er projektleder for Vejbelysningen hos Albertslund Forsyning, og fremhæver, at Albertslund Kommune er en af få kommuner i landet, hvor al ny belysning udføres efter de vejledninger, som er opsat af Vejdirektoratet i ”Håndbog vejbelysning”

  Du kan læse mere om ”Trygge Byer og boligområder” på Realdanias hjemmeside.
  https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/trygge-byer-og-boligomraader