Gå til hovedindhold

Ejendomsfunktionærer på skolebænken

En dag i affaldssorteringens tegn. Det var, hvad 11 ejendomsfunktionærer fra BO-VEST blev budt på, da de af Albertslund Forsynings Affald & Genbrug var inviteret til et-dags kurset Affald i et nyt Perspektiv på Vestforbrænding.

  • Læs op

Indhold

    I løbet af dagen blev kursisterne undervist i betydningen af at sortere affaldet korrekt, så mest muligt kan genanvendes til gavn for miljøet. Blandet andet ved, at det sorterede madaffald bliver omdannet til gødning og biogas.  Det blev suppleret af workshop-øvelser, hvor deltagerne fik testet deres viden i praksis om, hvordan affald skal sorteres.

    ”Ejendomsfunktionærerne er nøglefolk i forhold til at sikre, at vi får den mest optimale sortering af affaldet ude i kommunens boligforeninger. De kan være de gode ambassadører, som motiverer beboerne i deres område til at sortere endnu bedre ved at give dem en bedre forståelse af, hvorfor det er vigtigt,” forklarer miljøplanlægger, Mathias Løffler Puggaard om grunden til, at Albertslund Forsyning havde inviteret ejendomsfunktionærerne på kurset.

    Dagen bød også på en rundvisning på Vestforbrænding. Her fik kursisterne et indblik i, hvordan det sorterede affald bliver behandlet med henblik på genanvendelse, når det ankommer til Vestforbrænding, og så blev det også til et kig i kontrolrummet, hvorfra afbrændingen af restaffaldet bliver styret. Det var med til at sætte punktum for en lærerig og inspirerende dag.

    ”Dagen gav os en dybere forståelse af vigtigheden af at sortere rigtigt fra starten af. Den indsigt gør også, at vi bedre kan forklare beboerne, hvorfor det betyder noget med sorteringen, når vi møder dem i vores arbejde i dagligdagen ude i boligområderne,” fortæller Michael Sørensen, der er ejendomsleder i Albertslund Nord hos BO-VEST.