Gå til hovedindhold

Forsyningen graver dybt på Nordstien

Der er godt gang i Albertslund Forsynings renoveringsarbejde på Nordstien. Den er første skridt mod at levere lavtemperaturfjernvarme i området.

 • Læs op

Indhold

  Albertslund Forsyning har fundet de store skovle frem i forbindelse med renoveringen af fjernvarmenettet på Nordstien.  Her er der den seneste tid gravet et fem meter dybt hul ned til Forsyningens underjordiske kammer, som er et vigtigt knudepunkt, hvor tre af fjernvarmenettets hovedledninger mødes.

  ”Nogle af de eksisterende rør er meget nedslidte, og der var en vis risiko for, at de kunne sprænge læk på et tidspunkt. Det har derfor været en prioritet for os at få udskiftet rørene for at sikre forsyningssikkerheden af fjernvarmen i området,” siger driftsleder hos Albertslund Forsyning, Malik Basoda.

  Han forklarer, at tidspunktet for renoveringen bevidst er valgt i sommermånederne for at skabe mindst mulig gene for fjernvarmekunder, som kun stod helt uden varme i fire timer i sidste uge, da man fik skåret de gamle rør fri og forseglet. Herefter har man kunne forsyne området med fjernvarme igen takket være et meget fleksibelt fjernvarmenet.

  Næste skridt i projektet er, at det underjordiske betonkammer skal nedbrydes og fjernes. En tidskrævende opgave, som betyder, at der i den næste måneds tid vil være en vis støjende aktivitet i området i dags-timerne. Herefter skal de nye moderne rør installeres, inden første etape af renoveringen forventes afsluttet inden udgangen af juli.

  Lavtemperaturfjernvarme på vej
  Men forbedringen af fjernvarmedriften i området stopper ikke her. Efter sommerferien tages der således efter planen hul på anden etape af moderniseringen; nemlig arbejdet med at få udrullet lavtemperaturfjernvarme til over to tusinde husstande i Hyldespjældet, Galgebakken, Vængerne og Morbærhaven.

  Her skal installeres to såkaldte shunt-anlæg i området, som vil gøre Albertslund Forsyning i stand til at styre temperaturen på fjernvarmevandet lokalt i området, så det vil blive sænket fra ofte at være over 90 grader varmt ned til 60 grader, når det rammer den enkelte borgers bolig – uden at det påvirker muligheden for at varme boligen tilstrækkeligt op.

  ”Med lavtemperatur leverer vi fjernvarme på en mere grøn og miljøvenlig måde. Når man sænker temperaturen, får man et mindre varmetab i ledningsnettet. Det betyder, at mere af den producerede varme når frem til forbrugerne. Derudover er lavtemperatursystemer bedre egnet til at integrere vedvarende energikilder som f.eks. varmepumper og geotermisk energi,” forklarer Malik Basoda om lavtemperaturfjernvarmen, som allerede med succes er rullet ud i flere af byens områder blandt andet i Albertslund Syd.

  Det forventes, at de fire områder vil være klar til at modtage lavtemperaturfjernvarme inden årets udgang, og Albertslund Kommune har en målsætning om, at alle skal være overgået til det inden 2026.

  Du kan læse mere om lavtemperaturfjernvarme her:
  https://forsyning.albertslund.dk/fjernvarme/lavtemperaturfjernvarme