Gå til hovedindhold

Byens Hjerte fylder 60 - Del 2

I anledning af Albertslund Forsynings 60 års jubilæum tegner vi i denne uge et portræt af Forsyningen. I dag del 2, som handler om dens rolle i en hastigt voksende by.

 • Læs op

Indhold

  Albertslund med vokseværk

  Albertslund Forsynings (dengang Albertslund Varmeværk) første bygning blev designet af arkitekterne Herløv og Thormod Olsen og stod færdig i 1963 under ledelse af civilingeniør Thorvald Ovesen, som et par år tidligere var blevet ansat som leder med det overordnede ansvar for fjernvarmen. Sammen med konstruktion af skorsten og etablering af ledningsnettet til fjernvarmen blev det til en investering på næsten 12 millioner kroner. Og 1. april 1964 var varmeværket så klar til at producere fjernvarme til boliger for første gang.

  Indledningsvist var det en hurtigt overstået omgang. Der skulle blot fyres op under kedlen i 20 minutter for at producere varme i et døgn til de fire første gårdhavehuse i Liljens Kvarter i Albertslund Syd. Men i den kommende tid skulle der blive rigeligt behov for at have gang i kedlerne.

  I de år voksede Albertslund med stor hast. Der blev bygget 3-4 huse om dagen. Indbyggertallet i kommunen voksede fra 7.350 i 1965 til 23.331 i 1970. Tilflytterne var både unge familier fra de københavnske brokvarterer, fra landet og fra udlandet . Vokseværket i byen var så stort, at Albertslund i perioden blev refereret til som Danmarks største byggeplads.

  Den voldsomme befolkningsvækst stillede også store krav til øget varmeproduktion for at kunne opvarme alle de nye boliger. Varmeværket måtte derfor udvide kapaciteten og allerede tre år senere var værket gået fra en til fem kedler.

  Fotos tilvejebragt med hjælp fra Lokalhistorisk Samling Albertslund og viser opførsel og indvielse af ny kedelhal i 1969 samt et billede fra 1968, hvor man ser det udgravede bassin til rådhussøen. Fotos blandt andet taget af Allan René Hygom.

  Lørdag den 6. april fejrer Albertslund Forsyning jubilæet med et festligt Åbent Hus-arrangement, hvor alle er inviteret. Læs mere her: