Gå til hovedindhold

Byens Hjerte fylder 60 - Del 3

Det er blevet tid til tredje kapitel i portrættet af Albertslund Forsyning, som fejrer 60 års jubilæum. Denne gang handler det om de forskellige opvarmningskilder, som har været brugt til at sikre varmen igennem årene.

 • Læs op

Indhold

  Fra olie til VEKS

  Der er i årenes løb blevet brugt en del forskellige energikilder til at opvarme fjernvarmevandet, som kan blive sendt ud til boligerne med temperaturer med op mod 100 grader, ja i perioder over 100 grader.

  I 1964 og de første følgende år var det afbrænding af olie, som var med til sikre varme og varmt vand i de albertslundske hjem. Men i 1967 vedtog kommunalbestyrelsen, at varmeværket skulle tilsluttes et forbrændingsanlæg, så man kunne brænde det meget affald i byen og bruge det som energikilde til opvarmning af fjernvarmevandet. Tilbygningen blev taget i anvendelse i 1969, og den første ovn havde en kapacitet på 3,5 tons i timen.

  Forbrændingsanlægget var dengang en meget moderne måde at løse affaldsproblemet på i byen, fordi man slap for at deponere affald på en losseplads. Og anlægget gjorde også, at man var mindre afhængig af den dyre olie, da oliekriserne ramte i 1970’erne.

  ”Oliekriserne satte fokus på forsyningssikkerhed og større uafhængighed af olien. Derfor besluttede man i starten af 1980’erne at inddrage kul i forbindelse med fjernvarmeproduktion. Det førte til opførelsen af et kulmølleanlæg ved Forsyningen. Få år blev kapaciteten yderligere øget, så man også kunne benytte sig af den noget renere naturgas,” fortæller Niels Hansen, der er energikonsulent hos Albertslund Forsyning.

  Det var også i starten af 80’erne, at den vigtigste beslutning blev taget i forhold til at definere Forsyningens rolle i dag. Med Albertslunds mangeårige borgmester Finn Aaberg som en af de drivende kræfter stiftede 10 vestegnskommuner i 1984 Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS.

  De etablerede et transmissionssystem, som fra 1987 gjorde dem i stand til at modtage og bruge overskudsvarmen fra el-produktionen på kraftvarmeværket på Avedøre til produktion af fjernvarmen. Man gik fra en udnyttelsesprocent af brændslet på godt 30% til ren elproduktion til en udnyttelsesprocent tæt på 100%, når man kombinerede el- og varmeproduktion. Det københavnske kraftvarmesystem var satte nye standarder på verdensplan.

  Siden 1992 har Albertslund Forsyning fået fjernvarmen leveret fra VEKS, så der kun i spidsbelastningsperioder er brug for at fyre op i egne kedler for at holde albertslunderne varme.

  Fotos tilvejebragt med hjælp fra Lokalhistorisk Samling Albertslund og viser blandt andet opførslen af den anden skorsten, som blev etableret i forbindelse med, at man begyndte at brænde affald af til opvarmning af fjernvarmevandet i 1969.

  Lørdag den 6. april fejrer Albertslund Forsyning jubilæet med et festligt Åbent Hus-arrangement, hvor alle er inviteret. Læs mere her:

  https://albertslund.dk/nyheder/2023-24/albertslund-forsyning-inviterer-til-aabent-hus