Gå til hovedindhold

Byens Hjerte fylder 60 - Del 1

Albertslund Forsyning har siden Albertslunds fødsel spillet en central rolle i byens udvikling. 1. april fejrede Forsyningen, at den i seks årtier har leveret varme ind i byens boliger.

 • Læs op

Indhold

  I anledning af Albertslund Forsynings 60 års jubilæum tegner vi her på siden et historisk portræt af forsyningen, som har spillet en stor rolle i Albertslund Kommunes historie. I dag kan du læse første del af fortællingen om Byens Hjerte.

  BYENS HJERTE FYLDER 60

  Albertslund Forsynings blå skorstene skyder 87 meter i luften, og er blevet et af kommunens vartegn.

  De er noget af det første, der møder folk, når de ankommer til byen med S-toget. Men Forsyningen er mere end blot et symbol. Den er en af byens helt centrale bygninger. Siden 1964 har den fungeret som Albertslunds hjerte, der pumper varme ud i årerne til alle dele af byen via fjernvarmenettet.

  ”Albertslunds hjerte er et meget godt billede på forsyningen. For ligesom et hjerte har forsyningen været livsvigtig for Albertslund hele vejen fra bar mark til levende by. Forsyningen har i den grad haft betydning for borgernes hverdag, byens udvikling og ambitionen om et bæredygtigt Albertslund i tæt samspil mellem borgere, politikere og administration,” siger borgmester i Albertslund, Steen Christiansen.

  1. april rundede Albertslund Forsyning et skarpt hjørne. Her var det præcis 60 år siden, at der første gang blev åbnet for ventiler og haner og sendt fjernvarme ud til de først opførte gårdhuse i Liljens Kvarter i Albertslund Syd. Forsyningen har på den måde været med hele vejen siden det, der i dag er Albertslund med godt 28.000 indbyggere, blot var et mindre bysamfund kaldet Vridsløselille og fire landsbyer.

  Den planlagte by
  Tilbage i slutningen af 1950’erne boede der godt 3.000 indbyggere i Herstedernes Kommune, som i dag hedder Albertslund Kommune. Langt de fleste boede i fængselsbyen Vridsløselille, resten i landsbyerne Herstedøster, Herstedvester, Risby, Harrestrup og Gl. Vridsløse. 

  Men Herstedernes sognerådsformand Hans Nielsen, der senere skulle blive Albertslunds første borgmester havde en vision og en drøm om at by-udvikle kommunen. Han allierede sig derfor med professor Peter Bredsdorff, som var medskaber af den såkaldte Fingerplan, der var en byplan for udvidelsen af Storkøbenhavn efter moderne principper.

  Sammen med kommunens daværende stadsingeniør Christian Høgh udviklede de kommuneplaner for en storstilet byudvikling, som førte til dannelsen af byen med Danmarks dengang mest gennemførte byplanlægning, og her var Albertslund Forsyning en meget vigtig del af planen.

  ”Meget tidligt, helt tilbage i dispositionsplanerne for byen fra sidst i 1950’erne, kan man læse at den nye by skulle opvarmes med fjernvarme. Årsagen var den klare økonomiske fordel der lå i at anlægge fjernvarmenettets ledninger samtidig med, at de nye veje og stier blev anlagt og nye huse opført. Det ville blive alt for dyrt, hvis de enkelte huse eller kvarterer skulle have en individuel opvarmningskilde. På den måde stod Varmeværket helt centralt for byens udvikling og for dens mulighed for at vokse så hastigt, som den kom til helt frem til oliekrisen i 1973 ,” fortæller Troels Torp Øhlenschlæger, der er arkivleder hos Lokalhistorisk Samling, Albertslund.

  Fotos tilvejebragt med hjælp fra Lokalhistorisk Samling Albertslund og blandt andet taget af John Frederiksen. 

  Lørdag den 6. april inviterer Albertslund Forsyning alle til jubilæumsfest med et Åbent Hus-Arrangement. Det kan du læse meget mere om her: